Een informatie- en communicatieplatform
voor beursgenoteerde ondernemingen
om haar aandeelhouders en dienstverleners
beter te informeren en
met hen te communiceren.

Finvictum = Een toegewijd informatie- en communicatieplatform voor beursgenoteerde bedrijven om investeerders en dienstverleners te informeren, communiceren en betrekken.

Wij bij FINVICTUM geloven dat het in de nabije toekomst mogelijk zal zijn om elke aandeelhouder van elk bedrijf te traceren, ongeacht waar zij zich bevinden of welke makelaar of financiële instelling zij gebruiken. De SRD II-wetgeving maakt het al mogelijk voor Europese bedrijven om op een bepaald moment informatie te verkrijgen over hun aandeelhouders. Het kost nog steeds veel tijd, moeite en geld om al deze gegevens van de verschillende financiële instellingen te krijgen, maar deze systemen zullen in de loop der tijd verbeteren en op een bepaald moment zal het mogelijk zijn om bij het sluiten van de markt te weten wie alle aandeelhouders van uw bedrijf zijn.

Wij bij FINVICTUM willen tegen die tijd klaar zijn en het mogelijk maken om deze aandeelhoudersgegevens (disclosure request informatie) te gebruiken om ons platform en de vooraf gedefinieerde communicatiegroepen van de verschillende bedrijven te voeden. In eerste instantie zullen deze communicatiegroepen flexibel zijn en slechts op regelmatige intervallen (maandelijks, driemaandelijks, ...) worden gecontroleerd. Maar we voorzien dat het in de toekomst mogelijk zal zijn voor het bedrijf om een volledig overzicht te krijgen van de aandeelhoudersbasis en dus up-to-date communicatiegroepen aan het einde van de handelsdag. Dit zal het bedrijf in staat stellen om alle investeerders tegelijkertijd te bereiken en hen de best mogelijke informatie en zelfs individuele ondersteuning te bieden.

Onze missie is het creëren van een ecosysteem gericht op beursgenoteerde bedrijven, investeerders en dienstverstrekkers door het uitbouwen van een specifiek investor relations social media platform voor (beursgenoteerde) bedrijven om op een directe, veilige en gestructureerde manier te informeren, te communiceren met hun investeerders en dienstverleners en met hen een band op te bouwen. Alle bedrijfsinformatie en communicatie van de beursgenoteerde onderneming zal rechtstreeks voor de aandeelhouders beschikbaar zijn met behulp van vooraf gedefinieerde communicatiegroepen om beleggers niet alleen over financiële informatie, maar ook over diverse bedrijfsonderwerpen te communiceren en te informeren.
Finvictum wil een one-stop shop zijn voor bedrijven om volgende items te verbeteren:

 Aandeelhouderscommunicatie
 Aandeelhoudersinformatie
 Aandeelhoudersbetrokkenheid
 Analytics
 GDPR naleving

Met ons platform passen wij een nieuwe methodologie toe om beursgenoteerde ondernemingen met haar investeerders en tussenpersonen te connecteren op basis van de SRD II-wetgeving en om een ecosysteem met focus op beleggen te creëeren. Het Finvictum platform combineert een aantal veelgebruikte communicatiemiddelen die de verschillende belanghebbenden (beursgenoteerde ondernemingen, beleggers en dienstverleners) in staat stellen om op een gestructureerde, directe en gecentraliseerde manier met elkaar in contact te treden.

Our secret sauce is de manier waarop wij de beleggersgegevens die wij van intermediairs ontvangen via disclosure requests, op een GDPR-conforme manier gebruiken om beleggers uit te nodigen en ons ecosysteem te laten groeien. Deze beleggersgegevens worden automatisch geordend en, na registratie en goedkeuring door de belegger, ingevoerd in de communicatiegroepen om structuur, persoonlijke interactie en advies te brengen aan beleggersrelaties.

Met de mogelijkheid om openbaarmakingsrapporten (met details van alle bevestigde aandeelhouders) naar ons platform te uploaden, kunnen we bekende aandeelhouders uitnodigen op basis van hun e-mailadres dat in de openbaarmakingsbestanden staat vermeld. Via de ingebouwde Finvictum loader van het platform worden aandeelhouders door de emittent uitgenodigd om zich bij het platform aan te sluiten voordat wij ze toevoegen aan ons Finvictum platform. Dit maakt de gegevensoverdracht GDPR-compliant en stelt de onderneming in staat om sneller, directer en gestroomlijnder dan ooit tevoren in contact te komen met haar beleggers.

Waar gaat SRD II over?

Beursgenoteerde ondernemingen het recht te geven hun aandeelhouders te identificeren en door bepaalde informatiestromen tussen beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders te institutionaliseren.

Ervoor zorgen dat alle beleggers worden gestimuleerd om deel te nemen aan het langetermijnleven van de ondernemingen waarin zij beleggen, teneinde de EU-economie op lange termijn duurzamer te maken.
De identificatie van aandeelhouders vergemakkelijken door tussenpersonen te verplichten op verzoek van de onderneming informatie over de aandeelhouders te verstrekken (naam, contactpersoon, registratienummer, aantal aandelen).
De deelname van aandeelhouders aan corporate governance verbeteren door ondernemingen aan te moedigen hun aandeelhouders de middelen te verschaffen om op algemene vergaderingen te stemmen.
de transparantie van de beleggingsstrategie bevorderen door institutionele beleggers en vermogensbeheerders aan te moedigen relevante informatie bekend te maken.
De beloning van bestuurders beïnvloeden door aandeelhouders te betrekken bij de vaststelling van, de stemming over en de bekendmaking van het beloningsbeleid en de verslagen over de uitvoering ervan.Aandelen in beursgenoteerde ondernemingen worden vaak aangehouden via een complex web van tussenpersonen, waardoor het voor ondernemingen moeilijk is hun aandeelhouders te identificeren. De bezorgdheid is geuit dat dit een doeltreffende en rechtstreekse communicatie tussen de onderneming en haar aandeelhouders belemmert en het voor aandeelhouders moeilijker maakt om hun rechten uit te oefenen.
Met SRD II wordt getracht deze problemen aan te pakken door beursgenoteerde ondernemingen het recht te geven hun aandeelhouders te identificeren en door bepaalde informatiestromen tussen beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders te institutionaliseren. Identificatie van aandeelhouders Beursgenoteerde ondernemingen zullen het recht hebben om door de keten van intermediairs heen te kijken en hun aandeelhouders te identificeren door een identificatieverzoek aan de betrokken intermediair te richten.
Op verzoek van de onderneming dient de intermediair de onderneming onverwijld te voorzien van (i) de naam en de contactgegevens van de aandeelhouder; (ii) het aantal aandelen in bezit; en (iii) indien de vennootschap daarom verzoekt, de soorten aandelen in bezit en de datum van verwerving. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor de

Een platform

Voor investeerders

Verbinden, communiceren en engageren met de bedrijven waarin ze investeren.

Alle bedrijfsinformatie en communicatie rechtstreeks van de onderneming ontvangen.

Tweezijdige communicatie met de onderneming en de mogelijkheid om rechtstreeks met de betrokken teams te communiceren.

Alle belangrijke informatie binnen handbereik.

Geïntegreerde agenda om vroegere en komende gebeurtenissen te volgen.

Advies en ondersteuning van het bedrijf over dividenduitkeringen, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, enz.

Zoeken naar nieuwe beleggingsmogelijkheden .

Volg alle bedrijven en beleggingsproducten die u interesseren.

een platform

Voor beursgenoteerde bedrijven

Om te communiceren en beleggers te informeren over uw organisatie, uw financiële informatie, corporate actions of specifieke bedrijfskwesties.

Om te kunnen communiceren en interageren met al uw aandeelhouders, belanghebbenden,...

Om corporate actions te organiseren, te informeren en te communiceren die een mechanische interactie tussen emittent en beleggers vereisen.

Nieuwe beleggers vinden en de relatie met bestaande beleggers verbeteren.

Om beleggers bij te staan bij specifieke transacties zoals de AMG, dividenduitkeringen,...

Dienstverleners zoeken.

Aandeelhouders- en trendanalyse.

Een ecosysteem opbouwen.

De belangrijkste elementen.

De belangrijkste elementen van een ecosysteem zijn een cultuur van vertrouwen, samenwerking en wederzijds voordeel. De sleutel tot het opbouwen van een bloeiend ecosysteem is het verbinden van een gemeenschap over al haar sociale grenzen heen. Het creëren van sterke gemeenschappen versnelt de informatiestroom en verbetert de sociale feedbackmechanismen, ideeën stromen sneller en mensen zijn meer verantwoording aan elkaar verschuldigd.

Het samenbrengen van de beleggersgemeenschap.

Het samenbrengen van de beleggersgemeenschap, beursgenoteerde ondernemingen en hun dienstverleners en het aanbieden van een platform voor hen om op een directe en gestructureerde manier met elkaar in contact te treden, te interageren en te communiceren heeft alle bouwstenen voor een bloeiend ecosysteem. Op basis van de SRDII-wetgeving beschikken beursgenoteerde ondernemingen over de instrumenten om beleggers gemakkelijker dan ooit tevoren te bereiken, zonder tussenkomst van alle tussenpersonen.

Een social media platform

Social media platform

Sociale media hebben de manier waarop veel beleggers financiële informatie en advies tot zich nemen, gerevolutioneerd en gemoderniseerd. Sociale mediaplatforms hebben het gemakkelijker dan ooit gemaakt om financiële inhoud te delen. Veel adviseurs (dienstverleners) over de hele wereld hebben hiervan geprofiteerd. Hoewel veel bedrijven het belang van social media marketing hebben begrepen en hun sociale netwerkreizen zijn begonnen, worstelen beursgenoteerde bedrijven nog steeds met de vraag hoe ze social media in de huidige wereld voor hen kunnen laten werken bij de interactie met hun aandeelhouders en beleggers.
Glenn Mariën
Finvictum., Ant, BEL
Hoewel ze vaak door beursgenoteerde bedrijven worden gebruikt, zijn social media-platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok,... niet uitsluitend gericht op beleggers of beursgenoteerde bedrijven. Ze leveren enkel content en zijn niet geïnteresseerd in het nieuws op zich. Bedrijven proberen te profiteren van de schaal van deze platforms om zoveel mogelijk aangesloten mensen op deze platforms te bereiken, maar hebben geen idee of deze mensen belangrijk voor hen zijn.
Timothy Melis
Finvictum., Ant, BEL
Naarmate meer bedrijven profiteren van de digitale revolutie, neemt het gebruik van sociale media in de sector snel toe. Uw bedrijf kan een betere marketingstrategie creëren door zich bewust te zijn van de juridische aspecten, sociale mediaplatforms te integreren en waarde te bieden aan klanten en investeerders. Het is een win-winsituatie, maar het is niet altijd de beste beslissing om op elk socialemediaplatform aanwezig te zijn. Sterker nog, sommige van de grootste sociale platforms zijn misschien niet eens waardevol voor uw bedrijf. In plaats daarvan begrijpen wij de noodzaak van een tactische social media managementstrategie die informeert, engageert en converteert door de juiste platforms te gebruiken voor uw berichtgeving en uw doelgroep op de juiste manier te bereiken.
Ornella Mandaglio
Finvictum., Ant, BEL
Daarom geloven wij bij FINVICTUM dat een social media platform dat zich richt op beleggingen, aandelen, beursgenoteerde bedrijven, betrokkenheid van aandeelhouders, communicatie en informatie van aandeelhouders, ...., en probeert er een ecosysteem omheen te bouwen, een groot potentieel heeft als het erin slaagt om beleggers met beursgenoteerde bedrijven te verbinden. Wij denken dat we hebben wat nodig is!
Geert Asselman
Finvictum., Ant, BEL

FINVICTUM DASHBOARD

VRAAG EEN DEMO AAN